head_bg

Tin tức

2020 tiếp tục sản xuất

Theo yêu cầu của Tập đoàn dẫn đầu phòng chống dịch Jinzhou COVID-19, công ty chúng tôi đáp ứng đủ điều kiện để tiếp tục làm việc và sản xuất, được phép bắt đầu sản xuất vào ngày 18 tháng 2. Trong thời gian sản xuất, công tác phòng chống dịch sẽ được củng cố đầy đủ, khu vực nhà máy nên được đóng cửa với không gian bên ngoài, và để đảm bảo theo dõi sức khỏe của nhân viên và thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau.


Thời gian đăng: 06-01-2020